ZAMERIAVAME SA NA

3 ZÁKLADNÉ OBLASTI ROZVOJA KAŽDÉHO ZAMESTNANCA:

PREČO PRÁVE TIETO 3 OBLASTI?

INDIVIDUÁLNY TRÉNING VNÚTORNEJ MOTIVÁCIE

Čo týmto programom dosiahnete?

We Code to Fulfil your Dream...

PREČO PRÁVE TIETO 3 OBLASTI?

1. Sú to základné a kľúčové oblasti rozvoja pre aktívne, dlhodobé a efektívne fungovanie každého zamestnanca.

2. Sú to oblasti, ktorých vyriešením zabezpečíte zásadnú a dlhodobú zmenu u každého zamestnanca.

3. Z dôvodu absencie efektívnych metód, ktoré dokážu vyriešiť dôsledky týchto oblastí.

4. Aktuálnosť a narastanie potreby riešiť tieto záležitosti u väčšiny zamestnancov v malých stredných ako aj najväčších korporačných spoločnostiach.

5. Sú to dlhodobo aktuálne témy, o ktorých sa predovšetkým rozpráva a konštatuje bez účinných konkrétnych postupov a riešení.

6. Nezáujem riešiť a pozitivizovať prostredie na pracovisku preukázateľne vedie k stagnácii a dôvodom zániku firiem.

PREČO SI MÁTE VYBRAŤ PRÁVE NÁS?

1. poznáme osobne všetky oblasti = prešli sme nimi a prežili ich


2. našli sme riešenia = vyriešili sme ich

3. žijeme v tomto novom stave dlhodobo a permanentne

AKO TO Zabezpečíme?

Zabezpečujeme to prostredníctvom našich jedinečných tréningových a analytických programov.

Všetky naše tréningové programy pracujú na absolútne odlišnom základe, ako je používané pri klasických formách tzv. „memorovaného“ vzdelávania.

Naša forma práce s jednotlivcom operuje s tzv. blokátormi, ktoré sú zodpovedné za neželaný stav, či výkonnosť každého človeka. Po odstránení blokátorov, dochádza k prirodzenej maximalizácii výkonu, efektivity, motivácie, pracovného sebavedomia a odolnosti.

Tento stav je dosiahnutý prevratnou formou práce s podvedomím každého človeka individuálne. Používame na to našu vlastnú autorskú techniku / patrí medzi zásadné „know-how“ našej spoločnosti/ MYL – techniku totálnej zmeny.

Po jej použití dochádza pre každého človeka k zmenám, ktoré sú pre neho maximálne prirodzené. Tým pádom zamestnávateľ dosahuje rozvoj každého zamestnanca absolútne prirodzenou a najefektívnejšou cestou. Prvé zmeny zbadá zamestnávateľ okamžite a po krátkej dobe začnú naberať výrazné rozmery.

Každého zamestnanca preto svojim osobným procesom premeny sprevádza skúsený terapeut a kouč individuálne formou terapií, koučingu a mentoringu.

Pri dodržaní všetkých pokynov sa výsledky dostavujú extrémne rýchlo. Následne sa koučingom upevňujú a utvrdzujú v každom z účastníkov. Získané danosti a návyky sú u zamestnancov nemenné.

Tréningy resp. programy trvajú 6 mesiacov až 1 rok a presný harmonogram sa upravuje individuálne.

Referencie

Pán Ján ako generálny riaditeľ pochopil, že jeho kľúčoví ľudia sú pod permanentným stresom. „Moji ľudia sú ustavične unavení, nevýkonní, podráždení a permanentne chorí“ povedal so smútkom na tvári.

Po analýze stavu a vytýčení jasnej vízie firmy sa v individuálnych konzultáciách dosiahol zásadný posun vpred. Posun vpred znamená, že jednotlivý manažéri jasne pochopili hlavné ciele firmy, našli svoje miesto, úplne sa zbavili strachu, neefektivity, začali prekypovať energiou, radosťou a chuťou pracovať.

Výsledok? Firma stúpol obrat a zisk neuveriteľným spôsobom.

Koľko to trvalo? Cca 120 hodín s 10 zamestnancami počas 6 mesiacov.

Pani Svetlana je majiteľkou stredne veľkej spoločnosti. Stále sa stretala s výrazmi ako :„dlhujú mi, zase nemáme peniaze, neporiadni dodávatelia, neporiadni odberatelia. Nadrela sa, nemá čas, naháňala sa.“ Výsledok? Firma smerovala k jasnému úpadku.

Pani Svetlana s nami strávila niekoľko desiatok hodín a zistila, že jej skutočné priority sú úplne odlišné od tých predpokladaných... Po stanovení definitívnej vízie pani Svetlany, si ona sama za našej pomoci stanovila skutočnú víziu firmy a predovšetkým to, prečo skutočne podniká. Bol to obrat o 180 stupňov. Vo výsledku dnes pani Svetlana napreduje fantasticky, má jasné predstavy, ktoré sa jej skoro okamžite plnia, teší sa z úspechov, menšieho tlaku, minimálneho stresu. Zarobí podstatne viac a pracuje omnoho menej. Verdikt? Šťastná.

Koľko to trvalo? Cca 80 hodín počas 1 roka.

Pán Rastislav pracoval vo svojej malinkej firmičke. Darilo sa mu. Darilo sa mu tak akurát. Chcel, aby sa mu darilo lepšie, aby jeho kapitál začal naberať výraznejšie rozmery.

Dnes sa po 2 rokoch vozí na Porsche Cayenne.

Koľko trvalo toto? Cca 30 hodín počas 3 mesiacov.

Máte na mysli slovo zázrak? Nie je to však žiadny zázrak, iba práca a spolupráca. My vieme presne čo urobiť tak, aby ste boli tam, kde chcete. Avšak je to Vašou a našou zásluhou.

Všimnite si nepomer času medzi tým, čo Vás trápi a za aký čas sa to dá vyriešiť.

Šetrím Tvoj čas, ktorý je nenahraditeľný a neoceniteľný.

Pokiaľ sa Ti Tvoj problém nepodarilo vyriešiť do dnešného dňa, aká je pravdepodobnosť, že sa Ti to niekedy podarí? Možno 1%, avšak stratil si roky a roky svojho drahocenného času.

Práve preto si skús nájsť niekoho, kto Ti v tom pomôže, nech sa Ti Tvoj problém zdá akýkoľvek. Vyber si práve mňa a spolu vyriešime čo Ťa roky trápi... Nečakajte dokonca života, kým sa Vám MOŽNO raz začne dariť.

Kontaktujte ma tu a práve teraz:

Ide predsa o vás.

Tieto informácie ste asi nečakali...

Viete o tom, že 80% času v práci zamestnanci podvedome venujú myšlienkam, riešeniam a postupom, ktoré ich neohrozia? Tzn. 80% venujú nie v prospech spoločností, pre ktorú pracujú, avšak vo svoj osobný prospech

Viete o tom, že 60% ľudí je v práci nie preto, že chce a práca ich napĺňa zaujíma, avšak preto, že nemá čo iné robiť, kvôli peniazom, strachu atď.?

Viete o tom, že Vaši zamestnanci na 90% nevedia, prečo skutočne pracujú práve vo Vašej firme?

Viete o tom, že Vaši zamestnanci na cca 98% nevedia, čo od nich skutočne chcete?

Viete o tom, že motivácia zvonku tzn. peniazmi, povýšením, vyhrážkami, sociálnymi výhodami atď. je minimálne efektívna s porovnaním s vnútornou motiváciou?

Viete o tom, že cca na 95% majiteľov, či konateľov firiem podniká z úplne iného dôvodu ako si skalopevne myslia?

Viete o tom, že pokiaľ získate skvelého človeka s vedomím, že to vo Vašej firme vyrieši a posunie ju ďalej je cca 98% pravdepodobnosť, že ním sa nič nevyrieši a buď do roku odíde, alebo sa stane „šedým“ priemerom?

Chcete tieto veci skutočne DEFINITÍVNE vyriešiť?

Želáte si posunúť sa s Vašou firmou tam, kde ste nikdy neboli?

Kontaktujte ma

Stiahnite si náš ebook

Our Clint testimonial

INDIVIDUÁLNY TRÉNING VNÚTORNEJ MOTIVÁCIE

/Individuálny program/

Čo týmto programom dosiahnete?

Program, ktorý ako jeden z veľmi mála spôsobov na trhu, vám zabezpečí SKUTOČNÚ vnútornú motiváciu jednotlivých zamestnancov. Dochádza k maximálnemu využitiu potenciálu každého zamestnanca odstránením podvedomých blokátorov v celom spektre jeho života. Výcvik a sebazdokonaľovanie každého zamestnanca, prihliadajúc na jeho individuálne požiadavky a potreby. Je potrebné doplniť, že ide o ireverzibilný krok a preto po skončení koučingu zamestnanec v drvivej miere zostáva v želanom stave už nastálo.

ANTISTRESOVÝ TRÉNING

/Individuálny program/

Čo týmto programom dosiahnete?

Program na podvedomej úrovni zabezpečí minimalizáciu stresových faktorov u každého zamestnanca a to podľa jeho individuálnych potrieb. Okrem toho, každý zamestnanec sa naučí samostatne presne charakterizovať a zadefinovať nové stresové faktory a na základe spolupráce s koučom ich prirodzene odstrániť. Výsledkom je zásadne vyššia odolnosť a akceptácia stresu ako takého.

PREČ SO SYNDRÓMOM VYHORENIA

/Individuálny program/

Čo týmto programom dosiahnete?

Jedinečný a jediný program svojho druhu na svete. Je to spojenie dvoch predošlých tréningov do jedného špecifického a preukázateľne efektívneho tréningu. Je doplnený primárne novodobými postupmi vychádzajúcimi z najnovších princípov a objavov v oblasti psychológie, personalistiky a neurovied.

Je určený pre všetkých jednotlivcov, či firmy, ktorí trpia touto novodobou „chorobou“, resp. pre tých, ktorí sa tomuto syndrómu chcú skutočne vyhnúť.


*jednotlivé tréningy je možné podľa potreby kombinovať

POZNÁMKA: podmienkou je, aby účastníci všetkých týchto programov, boli naklonení tomuto typu zmeny.

Podmienkou pre úspech je pozitívny prístup a prijímanie nových a lepších možností.

Mellizo s.r.o.

1. Mája 913/2,

03901 Turčianske Teplice

+421 905 883 902

rastislavkmet@gmail.com

SKYPE kontakt: fesira

Vaše meno*

Váš email*

Vaša správa